www.adgangforalle.dk
Vil du have teksten på denne hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner i nyt vindue)
Privat skifte alt om forsikringsretshjælp ®
www.privat-skifte.dk udgives af
Advokatfirmaet Christian VinaaIndhold på www.privat-skifte.dk :

Forside - Seneste nyt - Før dødsfaldet - Dødsfaldet - dødsboets start - Begravelsen - Skifte af dødsbo - Skifteformer - Skifteretten - Juridisk Ordbog

Vejledninger : Sådan starter du - Sådan gør du - Sådan kan en advokat hjælpe dig [ Information in ENGLISH ]
Boafgift

Hvad

Boafgift er det, som i gamle dage kaldtes arveafgift.

Boafgiften betales af dødsboet, og beregnes som en %-del af bobeholdningen.

Hvor meget

For den del af bobeholdningen, der arves af velgørende organisationer, er boafgiften 0 %.

For den del af bobeholdningen, der arves af andre end velgørende organisationer, er boafgiften 15 %.

Der er dog et bundfradrag ved beregningen af 15 %-afgiften på kr. i . Justitsministeriet regulerer (forhøjer) hvert år ( i en bekendtgørelse, der offentliggøres ca. 01. december ) beløbsgrænsen. Beløbet gælder fra 01. januar til 31. december. Det er datoen for dødsfaldet, der afgør hvilket beløb, der er gældende.

For den del af bobeholdningen, dog minus 15 %-afgiften, der arves af andre end de nære slægtninge, betales der en yderligere tillægsboafgift på 25 %. Den maksimale, effektive boafgift er herefter 36,25 % - og ikke 40 %.

Der er ikke noget bundfradrag ved beregningen af 25 %-afgiften.

15 % - slægtninge - Nære slægtninge

Nære slægtninge er :
  • afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,
  • afdødes forældre,
  • afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden,
  • personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
  • afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
  • plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Boafgiftsloven - lov om afgift af dødsboer og gaver

Du kan finde boafgiftsloven på www.retsinformation.dkExit-link Husk at kontrollere, om der foretaget ændringer af loven; "Senere ændringer til forskriften".


Kunne du bruge oplysningerne ovenfor ?

Manglede du mere information ?

Var der "tyrk"-fejl ?

Send email til redaktøren med dine kommentarer.
www.privat-skifte.dk - www.privatskifte.dk - www.uskiftet-bo.dk


pdf icon      Mac       valid-html401